گیاهخواری و حقوق حیوانات

 

 گیاهخواری و حقوق حیوانات​​​​

 

گیاهخواران و حقوق حیوانات

در مورد حقوق حیوانات و مسائل زیست محیطی و ... بارها سخن گفته شده و سخن از آن ممکن از حوصله خوانندگان خارج باشد، لذا بصورت مختصر در این رابطه خواهیم نوشت.

سوال اینجاست آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که حیوانات نیز مانند انسانها احساس دارند، درد را می فهمند، مهربانی را درک می کنند و ...

در همین راستا حامیان و طرفداران حقوق حیوانات به این باورند که ایجاد درد و رنج به حیوانات خلاف نظر کائنات است. پس نگهداری حیوانات در باغ وحش، سیرک و ... اسارات حیوانات و درد و رنج آنها را به همراه دارد. آنها معتقدند که حیوانات نیز مانند انسانها دارای حقوق قانونی و اخلاقی هستند که آسیب رساندن به آنان خلاف قانون طبیعت است. و در جهان کمپینهای مختلفی به راه انداختند، سخنرانیهای مختلفی انجام دادند و به دفاع از حقوق حیوانات و طبعت پرداختند.

اکثر طرفداران حقوق حیوانات مخالف کشته شدن هر جانوری هستند، آنها خوردن گوشت حیوانات را نهی می کنند و معتقدند دست انسانهایی که به خون حیوانات آلوده می شود آن انسان شایسته تقدیر نیست. لذا برای دفاع از حقوق آنها می بایست گیاهان را جایگزین گوشت حیوانات کرد. با این کار هم به طبیعت احترام گذاشته اند و هم از آلوده شدن زمین جلوگیری می کنند، همچنین باعث می شود کسانی که به جای حیوانات از گیاهان استفاده می کنند خوی آرامتری دارند.

این مساله باعث ایجاد متد فکری جدیدی شد به نام رژیم غذایی گیاهخواری را در سراسر دنیا مطرح کنند. در این راه بسیاری از  بزرگان از این متد و روش غذایی تبعیت کردند.