طبیعت و جهانگردی


مفهوم طبیعت گردی

انسان به طور ذاتی علاقمند به طبیعت و تماشای زیباییهای طبیعی است. از گیاهان گرفته تا جانوران و حیات وحش و ... امروزه زندگی شهری بقدری پیچیده شده که مجالی برای تفکر و اندیشیدن به انسان آزاد را نمی دهد. لذا انسانها همواره احساس افسردگی کرده و خود را از اصل وجودی خود دور می دانند، به همین دلیل یکی از راههای برگشت به ذات خود و پس گرفتن آرامش به یغما برده اش توسط زندگی ماشینی شهری، رفتن به طبیعت است. علاقمندی به طبیعت گردی و گذراندن وقت دور از شهرها و دیدن حیات وحش و همچنین زندگی روستایی توسط شهرنشینان در سراسر دنیا در حال افزایش است.

باید در نظر داشت که طبیعت قوه ای است حاکم بر مصالح بدن، بدون دخالت اراده و شعور. طبیعیت دارای نیرویی است که بدن را مطابق آنچه صلاح می داند بطور متناوب و مانند ماشین حساب کارها را به صورت دقیق و برنامه ریزی شده به جلو می برد، اما باید در نظر داشت که طبعیت فاقد شعود و اراده است. به عبارت دیگر این ماشین مطابق با کدهای دستوری که در عالم هستی وجود دارد به جلو حرکت می کند.

بعد از اینکه انسانها طبیعت را شناختند و با آن انس گرفتند مفهوم طبیعت گردی بوجود می آید.

طبعیت گردی که امروزه در جهان به نام اکوتوریسم شناخته می شود یکی از مفاهیم گردشگری است. یعنی سفر به اعماق طبیعت. در واقع نوعی گذران اوقات فراغت انسانها به دامان طبیعت و گذراندن اوقات فراغت است، و مسافرتی است مبتنی بر حرکتی هدفمند و انواع مختلف دارد که عمده ترین آن لذت جویی از پدیده های طبیعت است.

در این راستا موسسات مختلف با تربیت متخصصان، تحولی در صنعت گردشگری و جهانگردی ایجاد کردند. در واقع هدف عمده این موسسات آشنایی مردم با طبیعت بوده، اما حرکت و مسافرت به سمت طبعت با حفظ احترام به قوانین طبیعی، چرا که تنها مسافرت به دامان طبیعت مهم نیست و می بایست کسانی که طبیعت را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند بدانند که برای احترام و جلوگیری از طبیعت چه کارهایی لازم است. عموما کسانی به سفرها و تورهای طبیعت گردی علاقمندند که عاشق طبیعت و گیاهان و حیواناتند و در مسیر خود کمترین آزار برای آنها را خواهند داشت. خیلی از گیاهخواران جزو مسافران همیشگی طبیعت گردی هستند.که این خود بحث مفصلی است و در این مقاله نمی گنجد.

جهانگردی طبیعت چیست؟

جهانگردی طبیعت از مفاهیم نسبتاً تازه در صنعت اکوتوریسم است. در واقع جزیی از توسعه پایدار طبیعت محسوب می شود و کسانی به این سمت گرایش پیدا می کنند که دوستدار محیط زیست بوده اند. امروز در کنار مفاهیم جهانگردی، مفاهیم جدیدی به نام جهانگردی زیست بومی مورد توجه قرار گرفته است. این مبحث نیز مفصل است که ادامه به آن خواهیم پرداخت.