گیاه خواری Vegeterian

 گیاه خواری      Vegeterian

1400/11/03 09:27:52

 

گیاهخواری چیست

گیاه‌خواری به معنای پرهیز از خوردن گوشت همه جانوران است.

در واقع گیاهخواران از خوردن هر گونه فرآورده گوشتی پرهیز می کنند؛ مانند شیر، فراورده لبنی، تخم‌مرغ و عسل. چندین نوع گیاه‌خواری وجود دارد که بسته به استفاده از محصولات دامی باهم فرق دارند. عده‌ای از گیاه‌خواران در کنار نخوردن یا کمتر خوردن فراورده‌های جانوری با آزار و کشتار آن‌ها نیز مخالفند.

برخی دیگر از گیاه‌خواران پا را فراتر گذاشتند و از پوشیدن لباس‌هایی مانند چرم، ابریشم و خز که از کشتن جانوران به دست آمده نیز پرهیز می‌کنند.

امروزه بسیار از مردم در سراسر دنیا به سمت گیاهخواری روی آوردند که طبق آمار بیشترین گیاهخواران در هند، آمریکا، انگلیس زندگی می کنند. رژیم غذایی گیاهخواران در اصل یکی است اما با شیوه های مختلف است ولی اشتراک همه آنها پرهیز از خوردن گوشت جانوران خون‌گرم است. مثل، مرغ، گوشت، ماهی، میگو و ...