پوشاک گیاهخواران

پوشاک گیاهخواران

اسرار پوشاک گیاهخواران

عموماً آشکارترین نشانه فرهنگی و یکی از شاخص ترین مظهر و سمبل ملی و هر کشور پوشاک است. پوشاک یکی از نیازهای اساسی مادی بشر در طول تاریخ بوده است که بنا بر شرایط مختلف اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده و طی تاریخ تغییر و متحول شده است و البته کارکرد و عناصر مرتبط با آن به طبع آن تغییر یافته است. پوشاک هر ملت و قوم، به عنوان پدیده فرهنگی حاصل از تمدن مشخص کننده شخصیت و هویت فرهنگی آن قوم و ملت بوده و در واقع نشانه ای از پایبندی و اعتقاد آنان به آداب و رسوم و دیگر شاخصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.

ایران به علت گسترۀ منطقۀ جغرافیایی و اقلیمهای متفاوت دارای قومیتهای مختلف است که هرکدام آداب و رسوم، زبان و فرهنگ منحصر به فرد خود را دارند. پوشاک اقوام و سنتی ایران بخش اعظیمی از فرهنگ اصیل، بومی و معنوی ایران است و گنجینه ای بس ارزشمند است. و البته هر قوم و ملتی می بایست در نگهداری و حفظ این فرهنگ اصیل به نسلهای بعد هرچه تمامتر اهتمام ورزد. پوشاک شامل سرپوش، تن پوش، پاپوش و زیورآلات است. تنوع پوشاک زنان به مراتب بیشتر از مردان است. موارد استفاده از سرپوش، تن پوش و ...، رنگ و جنس و اندازه آن، زیورآلات و نقوش و نحوۀ بستن آن و رنگ و جنس، تزئینات و طرز دوخت و تهیه و کارکرد و موارد استفاده از آن نزد دختران و زنان معرف و منزلت اجتماعی، شخصیت، موقعیت اقتصادی و فرهنگی و ... به شمار می رود.

زیبایی در عین حال راحت بودن پوشاک و قرابت آن با فرهنک هر جامعه و متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی از مسائل مهم و اساسی هر جامعه محسوب می شود. البته عوامل مختلفی در این راستا دخیل هستند، عواملی چون:

اعتقادات و باورهای دینی

عوامل زیست محیطی و اقلیمی

اقتصاد و معیشت

همجواری با اقوام مجاور

بحث در مورد پوشاک مردم و اقوام ایرانی بحث کامل و مفصلی است که در این مقال نمی گنجد. بحث در مورد جنس و لباس گیاهخواران است.

جنس لباس گیاه خواران

سوال اینجاست که آیا گیاهخواران لباس خاصی دارند؟

معمولاً گیاهخواران بخاطر متد فکری شان اکثر عاشق طبیعت و حیوانات هستند، و با این متد فکریشان معتقدند باید مدافع حقوق حیوانات باشند و از آزار رساندن به آنها دوری کنند. بنا به این نوع اندیشه سبک زندگی آنها خاص است که این سبک زندگی در اندیشه، پوشش، تغذیه و ... آنان نمو پیدا می کند.

در مورد تغذیه گیاهخواران مقالات متعددی نوشته شده اما پوشش و جنس لباس گیاهخواران کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در جواب سوال بالا باید گفت، گیاهخواران لباس خاصی ندارند و عموماً از لباسهایی با جنس پنبه، کتان، کنف و گشاد استفاده می کنند و از پوشیدن لباسهایی با محصولات حیوانی دوری می کنند. چرا که استفاده از محصولات حیوانی در پوشش خلاف عرف طبیعت می دانند. بنابراین از محصولات گیاهی مانند پنبه و ... در پوشش خود استفاده می کنند.