تامین تولید و بسته بندی

تامین تولید و بسته بندی

1401/01/07 20:44:43

همکاران عزیز با توجه به رویت بسته بندی های متنوع کالاهای شرکت دام شوتک می توانند در صورت نیاز با توجه به امکانات ما در زمینه بسته بندی محصولات طبیعی و ارگانی همکاری و تعامل متقابل داشته باشیم.