تامین تولید و بسته بندی

تامین تولید و بسته بندی

همکاران عزیز با توجه به رویت بسته بندی های متنوع کالاهای شرکت دام شوتک می توانند در صورت نیاز با توجه به امکانات ما در زمینه بسته بندی محصولات طبیعی و ارگانی همکاری و تعامل متقابل داشته باشیم.