گیاهخواری و درمان افسردگی

 گیاهخواری و درمان افسردگی

 

مقاله گیاهخواری و افسردگی

خوانندگان عزیز این مقالات صرفاً جهت آشنایی خوانندگان و علاقمندان به بحث پژوهش و گیاهخواری در نظر گرفته شده است.

تاثیر رژیم گیاهخواری بر افسردگی

افسردگی یک اختلال روانشناختی رایج و ویرانگر است که چهارمین رتبه بار بیماری در جهان را دارد. این اختلال باعث کاهش اعتماد به نفس، احساس گناه و خودکشی می گردد. یکی از عوامل خطر این بیماری شیوه زندگی است که تغذیه قابل تغییر ترین بخش از این عامل می باشد. تاثیر رژیم های غذایی مختلف بر روی این بیماری بررسی شده است.

یافته ها با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه یافته ها به دو دسته تقسیم می گردند: گروهی از مطالعات حاکی از تاثیر مثبت این رژیم بر افسردگی است. منابع رژیم گیاهخواری غنی از فولات بوده که مقدار کافی آن در تولید نوروترانسمیتر ها لازم است. هم چنین استرس اکسیداتیو در اتیوپاتوژنز افسردگی نقش داشته و منابع این رژیم سرشار از فیتوکمیکال ها و آنتی اکسیدان هاست و استرس اکسیداتیو را کاهش می دهند. از طرفی تعدادی از مطالعات نشان دهنده اثر منفی این رژیم بر افسردگی است. روی در منابع گیاهی کمتر یافت شده و ارتباط مستقیمی با افسردگی دارد. رژیم گیاهخواری منبعی فقیر از کوبالامین نیز می باشد. درواقع B12 و روی، آنتاگونیست گیرنده N-متیل D-استیل (NMDA) می باشند. محتوای پروتئین و آمینواسید های این رژیم نیز محدود می باشد. اسیدهای آمینه تیروزین و تیرپتوفان به ترتیب پیش ماده سنتز دوپامین و سروتونین می باشند. همچنین اسیدهای چرب امگا-3 شامل DPA و DHA که برای عملکرد بهینه عصبی و کاهش ایکوزانوئید های التهابی نیاز است، در این رژیم بسیار کم می باشند. دریافت کم کلسترول این رژیم که به عنوان دستاوردی مثبت تلقی می شود، نیز با افزایش ریسک ابتلا به افسردگی همراه است. نتیجه گیری: علی رغم تاثیرات مثبت این رژیم بر بعد جسمی انسان، اکثر مطالعات حاکی از تاثیرات منفی این رژیم بر افسردگی بوده و بهتر است در صورت پیشه کردن این الگو غذایی، نوع Lacto-Ovo آن برگزیده شود که تا حدودی منابع B12 و روی تامین شوند.

منبع

https://civilica.com/doc/933725/