خواص گیاه دارویی سیاه دانه

خواص گیاه دارویی سیاه دانه

 

سیاه دانه

سیاه دانه یکی از دانه های روغنی است که خاصیت درمانی و غذایی هم دارد. این دانه گیاهی به عنوان ضدانگل، ضدباکتری و مسهل استفاده می کردند. نام دیگر آن سیاه دانه، سیاه تخمه، سنوخ سیاه، کمون اسود، شونیز و کمون هندی است.

این دانه و روغن آن خاصیت درمانی بسیاری دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

خواص سیاه دانه