دکتر بیژن

سبزی 380 گرمی کوفته دکتر بیژن

dr.bijan

Vegetable meatballs

سبزی کوفته

 

سبزی کوفته مخلوطی از انواع سبزیجات است که هرکدام سرشار از خواص بیشماری دارد و در آشپزی ایرانی مصرف زیادی دارد.