vegfoodshop

خرما 400 گرمی ساغر طلایی

Date

خرمای ساغر طلایی

 

خرما یکی از مهمترین محصولات کشاورزی ایران است که اغلب در استانهای جنوبی کشت می شود. نوع مرغوب خرما به کشورهای همسایه و اروپا صادر می شود.

 

52,500
49,875 تومان
+