نوپرو

سوسیس گیاهی پاپریکا 300 گرم (فلفل دلمه )

nopro

Nopro Paprika vegetarian sausage

سوسیس گیاهی پاپریکای نوپرو

 

این سوسیس حاوی مواد زیر می باشد، حاوی تکه های پاپریکا (فلفل دلمه رنگی)

ترکیبات: پروتئین بافت دار گیاهی (گندم)، فلفل دلمه رنگی، روغن مایع خوراکی، تخم مرغ، صمغ خوراکی، ادویه جات (فلفل سیاه).

سوسیس گیاهی پاپریکای نوپرو

Nopro Paprika vegetarian sausage

این سوسیس حاوی مواد زیر می باشد، حاوی تکه های پاپریکا (فلفل دلمه رنگی)

ترکیبات: پروتئین بافت دار گیاهی (گندم)، فلفل دلمه رنگی، روغن مایع خوراکی، تخم مرغ، صمغ خوراکی (E407)، ادویه جات (فلفل سیاه، جوز هندی