ای دو

خمیر هزارلا ای دو

Ido+

Thousand dough

خمیر هزارلا

 

خمیر هزار لا یکی از پرکاربردترین خمیرها در صنعت شیرینی پزی و آشپزی است. این خمیر با قراردادن کره و سپس ورز دادن مداوم و پهن کردن آن بدست می آید. این فرایند تا کردن و ورز دادن چندین بار تکرار می شود و زمان طولانی برای درست کردن آن لازم است. از این خمیر برای درست کردن شیرینی هایی مانند زبان و ناپلئونی استفاده می شود. 

 

 

36,500
34,675 تومان
+